El RACC preveu que més de 324.000 vehicles necessitaran assistència mecànica a les carreteres catalanes durant l’estiu

 • A l’agost cada dia més de 3.700 conductors pateixen avaries en el seu vehicle a la xarxa viària catalana

 

 • El dia 16 d’agost es preveu com el dia més conflictiu amb més de 5.800 vehicles que necessitaran assistència a Catalunya

 
4 d’agost de 2016El RACC, entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més de d’un milió de persones i a les seves famílies, ha estudiat les característiques de les assistències en carretera a l’estiu, mesos en què es concentra el major número de serveis de l’any. La Direcció d’Assistència Mecànica i en Viatge del RACC ha analitzat el comportament del parc automobilístic català a partir d’una mostra de més de 463.125 serveis d’assistència mecànica gestionats durant el 2015.

Cada any a Espanya es produeixen prop de 4,5 milions d’assistències mecàniques, de les quals gairebé 1.100.000 tenen lloc a Catalunya. L’estiu és l’època de l’any en què es produeixen més assistències degut a l’augment de desplaçaments en vehicle per vacances.

 • Durant el mes d’agost es preveu que més de 116.000 vehicles necessitaran assistència a les carreteres catalanes, més de 3.700 vehicles al dia.

 

 • El dia més conflictiu d’aquest estiu es preveu que sigui el 16 d’agost, en què es calcula que més de 5.800 vehicles necessitaran assistència mecànica a tot Catalunya.

 

 • El 24% de les assistències a automobilistes d’Espanya a l’estranger es realitzen també a l’agost. Durant aquest mes es preveu que les companyies nacionals d’assistència superin els 28.505 serveis a Europa.

 

 • La primera causa de les avaries és el sistema elèctric general del vehicle, en un 41,7 % dels casos.

 

 • En segon lloc, amb el 14,4 % de les incidències, es troben les rodes i els sistemes de direcció, suspensió i frens. Els components mecànics del motor (cadena de distribució, bomba d’oli, etc.) ocupen el tercer lloc amb 13,0 %

 

 • El dilluns és el dia de la setmana en què es sol·liciten més serveis d’assistència, amb el 16% de les incidències. El 31% dels serveis es concentra entre les 8h i les 11h i entre les 17h i les 18.30h.
 • Els serveis d’assistència es concentren entre les 8h i les 11h, amb un 20% dels serveis diaris. A la tarda les assistències augmenten entre les 17h i les 18.30h. A l’estiu la concentració d’assistències comença sobre les 9h i a la tarda s’allarga fins a les 20h, coincidint amb els canvis d’hàbits de mobilitat dels usuaris.

 

CONSELLS RACC

MANTENIMENT DEL VEHICLE

 1. Fer les revisions que indica el fabricant

Normalment la recomanació és cada 15.000 km aproximadament, però serà l’ordinador de bord del mateix vehicle el que ens indiqui quan fer les revisions oportunes.

 

 1. 2. Comprovar si el vehicle té fuites

Mirar regularment si el nostre cotxe deixa taques al terra on està estacionat.

 

 1. Controlar el consum periòdicament

Un increment anòmal pot ser símptoma d’una avaria greu de motor o pèrdua de combustible

 

 

ELS PRINCIPALS ELEMENTS DEL VEHICLE QUE CAL REVISAR

Els pneumàtics

Comprovar que la pressió dels pneumàtics sigui la correcta. El dibuix ha de ser de com a mínim 1,6 mm de profunditat, però és recomanable un mínim de 3 mm. També cal comprovar que no tinguin talls ni cap anomalia.

 

La bateria

Els borns de contacte han d’estar nets, protegits amb vaselina o greix i ben cargolats. Les bateries que superen els quatre anys presenten un major risc d’avaries. En els casos de les bateries més antigues cal verificar els nivells dels vasos de la bateria i afegir-hi aigua destil·lada, si convé.

 

L’oli

Verificar el nivell periòdicament, sobretot si es fan molts quilòmetres o el cotxe és vell (per tant el motor consumeix més oli). Alguns dels vehicles que es comercialitzen porten indicador de nivell al quadre d’instruments.

 

Els frens

Fer revisar per un professional l’estat de les pastilles o dels discs. Revisar un cop l’any.

 

Els amortidors

Cal comprovar-los periòdicament. Fer cas de les recomanacions dels professionals quan portem el vehicle a revisió periòdica o a la ITV.

 

Els llums i intermitents

Revisar freqüentment el seu correcte funcionament.

 

Els filtres

Controlar i substituir els filtres quan toca. El de l’oli s’ha de canviar quan es canvia el lubricant. Els de l’aire es revisen a cada visita al taller. El de combustible es substitueix segons el pla de manteniment de cada vehicle.

 

L’aire condicionat

Es pot comprovar la seva eficàcia posant un termòmetre a la sortida d’aire. Si està per sobre de vuit graus Celsius vol dir que no refreda prou. Es recomana portar el climatitzador sempre en bon estat.

 

 

 

 

 

 

 

A L’HORA DE VIATJAR EN COTXE

 • Descansar i evitar dinars abundants just abans d’iniciar el viatge. No prendre alcohol ni medicaments que puguin provocar somnolència.
 • Programar el viatge amb antelació per evitar imprevistos, establint les parades a fer i evitant les vies on es preveuen retencions de trànsit. Amb ajuda de l’aplicació gratuïta del RACC, RACC Infotransit, podrà estar informat de les incidències viàries, així com de la ubicació de tots els radars fixes del país i localitzar les benzineres més properes amb els preus dels carburants. https://www.racc.cat/app-racc-infotransit
 • Carregar el vehicle tenint en compte no dificultar la visibilitat del conductor.
 • Fer ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil si es viatja amb nens. Respectar les normes de circulació i la distància entre vehicles.

 

EN CAS D’AVARIA EN CARRETERA

 • Comprovar que es porten al vehicle tots els elements de seguretat obligatoris en cas d’avaria: l’armilla reflectant i els triangles de senyalització. També es recomana portar eines i llums de recanvi.
 • Durant el viatge, parar atenció a qualsevol indicació del quadre d’instruments que adverteixi sobre problemes mecànics.
 • En cas d’avaria, abans de sol·licitar ajuda, estacionar el vehicle en un indret segur per la circulació, posar-se l’armilla de seguretat i col·locar els triangles de senyalització a una distància de 50 metres del vehicle.

 

COM CONTRACTAR UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA

 • Contractar l’assistència amb una empresa que cobreixi també l’assistència a la persona, independentment del vehicle amb què circuli.
 • És millor contractar una assistència que disposi de flota equipada per resoldre l’avaria en el mateix lloc de l’incident i així poder continuar el viatge.
 • Informar-se si l’àmbit territorial de la cobertura és des del quilòmetre 0 i quins països inclou.
 • Verificar el tipus de vehicles que queden coberts: turismes, motocicletes, ciclomotors, remolcs, caravanes, etc.
 • Revisar si es cobreixen incidents com punxades, problemes amb la bateria, proveïment de combustible o l’extracció del vehicle en el cas de trobar-se fora de la carretera.
 • Pel fet de tractar-se d’un servei d’urgència, és important informar-se si l’empresa contractada ofereix assistència 24 hores.

 

Sobre el RACC

El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més de d’un milió de   persones i a les seves famílies. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams.

A través de la seva Fundació promou una nova cultura de la mobilitat, més àgil, fluida, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient. En el món del motor dóna suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les tres proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP i Ral·lis.

(316 Posts)