El RACC desenvolupa la primera fase del seu servei per compartir cotxe en els desplaçaments a la feina

  • El RACC està ideant nous serveis que ajudin a les persones en els seus desplaçaments com a part de la seva transformació cap a un Club de Serveis a la Mobilitat

Barcelona, 15 de juny de 2017 – El RACC ha posat en marxa una prova pilot d’un servei per compartir desplaçaments en cotxe (carpooling) entre persones que fan trajectes similars per anar i tornar de la feina, encara que no es coneguin.
El servei funciona a través d’una aplicació que posa en contacte aquells usuaris que realitzen rutes semblants i en els mateixos horaris, optimitzant vehicles i places disponibles. A través de l’aplicació, els usuaris creen un perfil amb informació dels trajectes que fan i es posen d’acord entre ells per realitzar el viatge. La prova pilot s’està desenvolupant durant el mes de juny amb persones que treballen a diverses empreses del parc empresarial ESADECREAPOLIS, el professorat i els alumnes d’ESADE Business School, a Sant Cugat del Vallès, i servirà per valorar el potencial del servei i fer-hi millores per a la seva expansió.

D’acord amb estudis i anàlisis recents, el RACC ha advertit que hi ha un interès creixent entre la ciutadania de l’àrea metropolitana per optimitzar la seva mobilitat i explorar nous serveis que s’adaptin millor a les seves necessitats de desplaçament diàries. Segons l’estudi de la Fundació Creafutur “Els ciutadans i la mobilitat a Barcelona: situació actual i perspectives de futur”, el 55% dels ciutadans de l’àrea metropolitana està interessat en utilitzar serveis per compartir cotxe. El mateix estudi, que es va presentar ahir i que ha estat impulsat pel RACC i 10 entitats més, el carpooling és la modalitat de nous serveis més ben valorada, per viatjar tant de conductor com de passatger.

El carpooling permet estalviar temps i diners i augmenta la comoditat dels trajectes, sobretot per a aquelles persones que han de desplaçar-se entre punts de l’àrea metropolitana que no estan ben comunicats entre si en transport públic. També aporta beneficis per a la reducció del trànsit i de la contaminació ambiental. Segons l’estudi del RACC “La congestió als corredors viaris d’accés a la ciutat de Barcelona”, prop de 200.000 persones pateixen retencions de trànsit diàriament en els accessos metropolitans de Barcelona, una part d’ells usuaris d’autobús (22%) i d’altres del seu propi vehicle (78%). L’ocupació mitjana dels vehicles és d’1,2 persones per cada vehicle, és a dir, en cada quatre vehicles hi viatgen només 5 persones. En temps, es perden de mitjana 52.000 hores diàries per la congestió, que equival a 12,8 milions anuals d’hores perdudes, amb un cost valorat en 137M€ anuals.
Serveis a la Mobilitat

El RACC està duent a terme un procés de transformació per passar de ser un Automòbil Club a un Club de Serveis a la Mobilitat que acompanyi els ciutadans en els seus desplaçaments, ja siguin en transport privat motoritzat, transport públic, a peu o en bicicleta, segons les necessitats que tinguin en cada moment. Aquesta iniciativa forma part del desenvolupament de nous serveis que donen resposta a les necessitats dels usuaris i que garanteixen una mobilitat més sostenible, segura, assequible i connectada.
En aquest sentit, el Club ha entrat recentment en l’accionariat de SocialCar, la primera plataforma de mobilitat col·laborativa del país i líder en lloguer de vehicles entre particulars, i fa pocs dies va inaugurar els seus dos primers Punt Bici, unes estacions d’autoreparació de bicicletes d’accés lliure i gratuït que faciliten i promouen la intermodalitat en el transport. Pel que fa al servei de carpooling, el RACC manté contactes amb empreses de l’entorn de Barcelona que concentren un gran nombre de treballadors i que ja s’han interessat en aquest servei per poder oferir-lo als seus empleats.

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més d’un milió de persones i les seves famíles. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i en la llar i disposa de la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurança de diferents tipologies. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat, més àgil, fluïda, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient.

Sobre ESADECREAPOLIS
ESADECREAPOLIS és el centre d’innovació promogut per l’escola de negocis ESADE. Es tracta d’un un ecosistema que té com a objectiu inspirar, facilitar i accelerar els processos d’innovació de les empreses que participen en ell. Aquest ecosistema està format per grans empreses i pimes amb la innovació com a guia de la seva activitat, start-ups en procés de creixement, emprenedors experimentats, acadèmics i estudiants internacionals. Per mantenir viu aquest ecosistema s’organitzen activitats de networking i esdeveniments, tallers, continguts i suport especialitzat. ESADECREAPOLIS combina les instal·lacions de Sant Cugat amb el seu ecosistema obert per oferir els seus serveis, ampliant el seu abast geogràfic i adaptant-se a les necessitats de les empreses.

(316 Posts)