El RACC constata que la senyalització dels municipis de la Costa Brava ha de millorar

 • Entendre els senyals i garantir la continuïtat per poder arribar correctament al destí són els principals factors a millorar en totes les localitats analitzades
 • Destaca la falta de senyalització de destinacions tan importants com són els hospitals i aparcaments
 • Lloret, Palamós i l’Escala són les localitats turístiques que obtenen la pitjor valoració

 
26 de juliol de 2016El RACC, coincidint amb l’increment de la mobilitat propi de període de vacances, presenta una nova auditoria on ha avaluat la senyalització urbana dels principals municipis de la Costa Brava (Roses, L’Escala, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret i Blanes).

L’anàlisi conclou que Lloret, Palamós i l’Escala són els municipis que obtenen la pitjor valoració dels set avaluats, ja que hi ha una manca de senyalització d’algunes de les destinacions més importants (hospitals, destinacions interurbanes, etc.). També s’aprecia una falta d’uniformitat i excés d’elements dels senyals indicatius, i manca d’adreçament a aparcaments i d’informació sobre el seu estat d’ocupació. Blanes i Palafrugell, són els únics municipis que assoleixen el 60% de la puntuació màxima. Mentre, que Roses i Sant Feliu de Guíxols obtenen un aprovat just.

A nivell genèric, l’estudi del RACC revela que la senyalització urbana de les principals localitats turístiques de la Costa Brava ha de millorar substancialment en factors com la continuïtat (per arribar correctament a destí) i la comprensió (entendre les indicacions) dels senyals dels elements d’interès de cada municipi.

Metodologia RACC

L’estudi del RACC s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi d’una mostra representativa d’itineraris que uneixen punts d’origen i destinacions característiques. Té com a objectiu detectar si la senyalització d’orientació d’un municipi compleix les funcions bàsiques per a les quals va ser projectada:

 • Que es pugui arribar a la destinació: continuïtat de l’itinerari.
 • Que s’entengui el que està senyalitzat: comprensió dels senyals.
 • Que es vegin els senyals amb prou claredat: visibilitat.
 • Que els senyals estiguin en bon estat: manteniment.

L’estudi es realitza a 100 itineraris per tal d’avaluar la qualitat de la senyalització de 45 destinacions diferents des de 23 orígens.

NOTA GLOBAL I RESULTATS GENERALS1

 • Important marge de millora.

La mitjana de puntuació se situa en el 52’5 sobre 100.

 

 • Resultats heterogenis en la senyalització urbana de la Costa Brava

3 de les 7 destinacions avaluades no obtenen la puntuació mínima (Lloret, Palamós i L’Escala).

Blanes i Palafrugell assoleixen i superen el 60% de la puntuació màxima

Roses i Sant Feliu de Guíxols obtenen un aprovat just.

 

 • Valoració per factors: la continuïtat i la comprensió, la pitjor puntuació

La continuïtat i comprensió no superen la puntuació mínima.

 

Continuïtat

En 6 de les 7 destinacions aquest factor no aconsegueix el 50% de la nota màxima possible. Resulta preocupant que el factor més important (aporta el 40% de la puntuació total) obtingui aquests resultats.

La majoria de les destinacions s’indiquen només en zones massa properes al final de l’itinerari, i destinacions tan importants com els hospitals o les platges obtenen puntuacions molt reduïdes. També cal remarcar la manca de senyalització de moltes de les principals vies i destinacions interurbanes.

Existeix molt poca senyalització per adreçar el conductor a aparcaments, així com sobre l’estat d’ocupació de l’aparcament, extremadament necessari en un àmbit amb alta vocació turística.

 

Comprensió

El factor de comprensió assoleix una valoració del 42,8%, la més baixa dels factors analitzats juntament amb el factor de continuïtat. Només dos municipis (Blanes i Palafrugell) superen el 50% de puntuació, mentre que Sant Feliu de Guíxols, Palamós i L’Escala no arriben al 40% de la nota.

 

 • La visibilitat i el manteniment, factors més ben puntuats

El factor visibilitat és el millor valorat amb un 71% de la puntuació màxima possible.

El factor manteniment aconsegueix el 64% de la puntuació màxima possible.

 

RECOMANACIONS RACC

 • Tots els municipis necessiten realitzar un Pla de senyalització d’orientació on quedin definits els principals pols i es garanteixi el seguiment de la senyalització des de la distància recomanable fins a la destinació final.
 • Els plans de senyalització han d’incloure els principals pols interurbans (tant el nom de la via com els pols de diferent nivell) i els hospitals.
 • Dintre de les destinacions urbanes, cal definir les diferents platges localitzades a cada municipi i associar totes les destinacions amb els aparcaments més propers.
 • Seria recomanable incorporar senyalització variable per tal d’informar els usuaris sobre l’estat dels aparcaments i les alternatives disponibles. Sempre que sigui possible, cal definir aparcaments de dissuasió a les entrades a la ciutat.
 • Es recomana revisar el disseny de la senyalització, donant-li uniformitat, establint una política d’implantació de la senyalització d’elements privats, que també ha de ser uniforme, i sense superar el màxim nombre d’elements recomanats ni la distància de separació entre senyals.
 • Seria recomanable afegir a la senyalització el nom dels principals carrers i de les vies interurbanes per les quals es circula.

 

   #SenyalitzacióCostaBrava

   #ViaDirectaRACC

 

Sobre el RACC

El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més de d’un milió de   persones i a les seves famílies. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams.

A través de la seva Fundació promou una nova cultura de la mobilitat, més àgil, fluida, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient. En el món del motor dóna suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les tres proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP i Ral·lis.

(316 Posts)