El RACC alerta que si no es prenen mesures urgents la congestió als accessos de Barcelona incrementarà un 50%

 • Els usuaris són víctimes de les retencions. Cada dia perden 52.000 hores per culpa dels embussos de trànsit en els accessos a la ciutat
 • Les retencions de trànsit afecten diàriament prop de 200.000 persones que es desplacen en autobús i cotxe
 • El RACC exigeix com a mesura urgent més oferta i qualitat del transport públic, incloent que el Ministeri de Foment (ADIF) realitzi les inversions compromeses en el servei de rodalies
 • El Club també considera necessari millorar la gestió del trànsit: creació de Bus-VAO low cost, ampliació, millora d’accés i seguretat als park&ride, i gestió de la velocitat variable, entre altres.

Barcelona. 27 de setembre 2016 – Prop de 200.000 persones que accedeixen diàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona (des d’un radi aproximat de 30 Km), pateixen retencions de trànsit, una situació comú a totes les grans ciutats europees, i que provoca un gran perjudici als usuaris, tant a nivell d’hores perdudes, com en costos econòmics personals i globals. En temps, es perden de mitjana 52.000 hores diàries per la congestió, que equival a 12,8 milions anuals d’hores perdudes, amb un cost de 137M€ anuals (equivalents al 0,1% del PIB de Catalunya) i 685€ per usuari afectat a l’any.

Tot i que durant els darrers 10 anys a Barcelona ha disminuït el nombre de trànsit als accessos (un 9% respecte el 2006 i un 51% de la congestió), principalment, per la crisi econòmica, també és cert que durant el 2015 ha començat a augmentar la mobilitat (un increment del 3% de la mobilitat i un 28% de la congestió). Per això, si no s’articulen mesures aviat és possible que, en els propers anys, la congestió incrementi un 50%, arribant als nivells previs a la crisi amb la pèrdua de competitivitat econòmica i d’afectació a la qualitat de l’aire que això comporta.

Per tot això, el RACC exigeix com a mesures urgents més oferta i qualitat del transport públic, incloent que el Ministeri de Foment (ADIF) realitzi les inversions compromeses en el servei de rodalies, i millora en la gestió del trànsit: creació de Bus-VAO low cost, ampliació i millora d’accés i seguretat als park&ride i gestió de la velocitat variable, entre altres.

 

Increment de la congestió

Malgrat que la caiguda de la congestió entre 2006 i 2016 és significativa, el recent repunt econòmic està generant increments de volum de trànsit que poden fer retornar a mig termini l’escenari de forta congestió dels anys previs a la crisi.

On es produeix la congestió?

 • Quatre entrades a Barcelona són les que tenen més volum de vehicles en dies laborables: A2 (de Pallejà a Barcelona), B-23 (de Molins de Rei a Barcelona), C-58 (de Terrassa a Barcelona) i B-20 pota nord (de Montgat al Nus de la Trinitat).
 • També superen un alt volum de trànsit en dies laborables les vies transversals com les rondes o l’AP-7 (des d’El Papiol a Mollet).
 • El corredor d’entrada a Barcelona més congestionat és el del Vallès Occidental (la C-58 de Terrassa a Barcelona), mentre que les 2 rondes són les vies amb congestió diària recurrent de tot l’àmbit metropolità.
 • Els corredors de les Rondes, Vallès Occidental i Baix Llobregat concentren prop del 80% de la congestió.

Quan es produeix?

 • El 62% de la congestió diària es concentra en una forquilla crítica de 6 hores (de 7 a 10h i de 17 a 20h), principalment a la franja del matí (36%) i especialment entre les 8 i 9h.

 

Afectació global

 • Els usuaris víctimes de les retencions. Cada dia perden 52.000 hores per culpa dels embussos de trànsit en els accessos a la ciutat.
 • Prop de 200.000 usuaris (78% que venen en cotxe i 22% en autobús), suporten congestió en les sis hores en què es concentra l’embús circulatori.
 • Traduït en vehicles, 115.000 són els que de mitjana pateixen embussos diàriament.
 • Tenint en compte que cada dia uns 640.000 vehicles accedeixen a la xarxa metropolitana, es pot concloure que el 18% dels vehicles pateixen retencions.

 

Afectació individual

 • Per als ciutadans que accedeixen en hora punta (de 8 a 9h) a Barcelona, la demora mitjana calculada és de 80 minuts a la setmana.
 • Els usuaris que circulen per les Rondes són els més perjudicats, amb demores que poden superar en hora punta els 150 minuts a la setmana addicionals (2,5h de mitjana més).
 • En termes de pèrdua de jornades laborals, la demora en hora punta equival anualment a 8 dies de treball perduts.

 

Costos de la congestió

 • Anualment la congestió és la responsable de la pèrdua de 12,8 milions d’hores, la qual cosa suposa un cost de 137 M€, equivalents a 0,1% del PIB de Catalunya, i a 685€ per usuari afectat a l’any.

 

QUÈ VOL EL RACC?

Una millora de l’oferta i la qualitat del transport públic i una millor gestió del trànsit:

 • Exigir que el Ministeri de Foment (ADIF) realitzi les inversions compromeses per millorar el servei de rodalies.
 • Creació de Bus-VAO low cost a la B-23 i la C-31
 • Augment d’expedicions d’autobús en les seves diferents modalitats: reforç del Bus – Express, augment dels serveis discrecionals als polígons i augment de les línies d’aportació de passatgers d’autobús cap al tren en els hubs comarcals.
 • Ampliació i millora d’accés i seguretat als aparcaments de dissuasió (park&ride).
 • Consolidació de la línia ferroviària transversal del Vallès.
 • Minimitzar les incidències i el seu impacte a través de serveis de grua ràpida als punts crítics per treure amb rapidesa vehicles avariats i/o accidentats
 • Increment de l’ocupació mitjana del vehicle privat, potenciant -entre altres mesures- carrils Bus-VAO low cost.
 • Gestió del trànsit: senyalització variable del límit de velocitat i gestió d’accessos a les rondes.
 • Gestió de la demanda d’aparcament en destí -la zona verda i blava i aparcaments públics (BSM)- aplicant les tarifes d’aparcament en funció de l’origen, de les emissions contaminants generades, etc.
 • Creació d’una via específica per a camions d’accés al port i a la ZAL.

Sobre el RACC:

El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més de 850.000 persones i a les seves famílies. És especialista en la prestació d’assistència en la mobilitat, els viatges i la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran d’Espanya. El RACC desenvolupa una important activitat social i de defensa dels usuari.

A través de la seva Fundació promou una nova cultura de la mobilitat, àgil i fluida, per garantir el dret fonamental de les persones a moure’s en tots els mitjans de transport d’una manera més segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient. En el món del motor dóna suport a joves pilots fonamentat les habilitats per competir i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les tres proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP i Rallies

(316 Posts)