El concurs Joves i Mobilitat ha celebrat el 10è aniversari amb rècord de participació

  • Aquest any han participat en les tres noves categories del concurs –anunci gràfic, article d’opinió i video-relat– 1.042 treballs de 1.997 estudiants, tutoritzats per 94 professors de 60 escoles i instituts.
  • El certamen ha ampliat els temes de reflexió proposats als centres escolars amb una visió més actual de la mobilitat i dels seus reptes en seguretat, connectivitat i protecció del medi ambient.

Barcelona, 13 de juny de 2017 – Alumnes del CP Villar de Barcelona, de l’IES Numància de Santa Coloma de Gramenet i de l’escola Maristes Valldemia de Mataró han rebut avui els guardons del desè Concurs Joves i Mobilitat en les tres noves categories del certamen (anunci gràfic, article d’opinió i video-relat, respectivament).
També ha estat premiada com a classe amb millor participació, tant per la qualitat com per la quantitat de treballs presentats, el grup de 4rt C de l’ESO de l’IES Joan Mercader d’Igualada, mentre que Rosa Expósito, professora d’aquest mateix centre, ha rebut el premi que la distingeix com a professora que més i millors projectes ha tutoritzat.
El concurs, organitzat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i el dels Departaments d’Interior i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha celebrat enguany el seu 10è aniversari amb una participació rècord de 1.997 estudiants, que eleven fins a 13.500 la xifra de joves d’entre 13 i 18 anys que han participat en aquest projecte educatiu des de la primera edició, amb un total de 9.500 treballs presentats en aquests 10 anys.
El lliurament de premis, celebrat a la seu central del RACC, ha comptat amb la presència de Josep Mateu, president del RACC; Jordi Jané, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya; Maria Eugènia Domènech, directora del Servei Català de Trànsit i Conxita Mayós, cap de servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament.

La relació de guanyadors i finalistes d’aquesta 10a edició del concurs ‘Joves i Mobilitat’ en les diferents categories és la següent:

ANUNCI GRÀFIC
1. Guanyador: Grup OX Films, format per Damià Àlvarez, Gerard Preseguer i Miquel Grandio, de CFGM-B del CP Villar de Barcelona.
o Veure treball guanyador
2. Finalista: Grup Els mercaders_4, format per Eric Bravo, Jennifer Benítez i Sònia Melani, del 4rt ESO-C de l’IES Joan Mercader d’Igualada.
o Veure finalista

ARTICLE D’OPINIÓ
1. Guanyador: Grup Attention, format per Helena Cuadrado i Marina Tovar, de 3r ESO-C de l’IES Numància de Santa Coloma de Gramenet.
o Veure treball guanyador
2. Finalista: Oriol Raurich, alumne de 4t ESO A de l’escola Maristes Valldemia de Mataró.
o Veure finalista

VIDEO-RELAT
1. Guanyador: Grup Les Tres al Volant, format per Emma Gonzalez, Lucia Magro i Maria Bertran, de 3r ESO-C de l’escola Maristes Valldemia de Mataró.
o Veure treball guanyador
2. Finalista: Bruno Sánchez, del 4rt ESO C de l’escola Salesians de Badalona.
o Veure finalista

10è aniversari del concurs
El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2008 per ajudar els estudiants d’entre 13 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en aquesta dècada i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.
Per això l’espai de reflexió que s’ha proposat als alumnes i als centres escolars en aquesta desena edició s’ha estès a la consideració dels usuaris com a vianants, ciclistes i viatgers de transport públic i als reptes de la nova mobilitat cada cop més connectada, multimodal i sostenible. L’objectiu del concurs d’enguany ha estat incentivar entre els alumnes propostes creatives que, amb formats i llenguatges entenedors per a un públic jove, fomentin actituds cíviques i responsables en la mobilitat, tant des del punt de vista de la protecció dels ciutadans com de la cura del medi ambient.
Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el SCT han ofert informació i eines didàctiques que han ajudat el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a classe els temes suggerits. La participació en el certamen, que es podia fer a títol individual o en grups de dos o tres alumnes, ha reunit aquest any 1.042 treballs de 769 equips, tutoritzats per 94 professors de 60 centres d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de tot Catalunya.
La llista completa de propostes presentades es pot consultar a www.jovesimobilitat.cat

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més d’un milió de persones i les seves famíles. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i en la llar i disposa de la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurança de diferents tipologies. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat, més àgil, fluïda, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient.

(316 Posts)